Is daar een veroorzaker van alles 9 June 2017

Is daar een veroorzaker van alles

Vervolgend op mijn tweede vraag (omtrent het begin van alles) stelde ik vandaag mijn derde vraag op mijn website met als tittel: Bestaat er een Goddelijke Schepper?

 

350px-477-maldives

Een wereld vol leven – Maldiven (Foto credit: Wikipedia)

Als wij rondom ons zien zien wij allerlei dingen die vol leven zijn of die er uit zien alsof zij levenloos zijn maar toch nog leven in zich hebben en zelfs ander leven voeden. Wij kunnen gewoonweg niet ontsnappen aan het feit dat de wereld er steeds is. Maar of zij er steeds geweest is mag dan wel een vraag zijn die sommigen wel roert. Niet enkel stel ik vast dat er die wereld buiten mijzelf is, maar wordt ik dagelijks geconfronteerd met de wereld in mij zelf.

Onlosmakelijk ben ik verbonden met mijn ‘innerlijke’ wereld. Ik kan slecht vast stellen dat ik leef door dat ik er ben. En zo zie ik ook die andere dingen, door dat zij er zijn. Het “zijn” is essentieel voor het bestaan van die dingen en van mij en het wezen v of de essentie van mijn “zelf“. Maar met dat leven in mij ben ik ook gebonden aan een stroom van gedachten die rondtoeren in mijn hersenpan, en mijn hoofd bij wijze soms wel eens op hol brengen. [ go to  English google page translator Afrikaans to English]


From guestwriters. 2017. Is daar een veroorzaker van alles | From guestwriters. [ONLINE] Available at: https://fromguestwriters.wordpress.com/2016/12/08/is-daar-een-veroorzaker-van-alles/. [Accessed 09 June 2017].

 

Advertisements

3 thoughts on “Is daar een veroorzaker van alles 9 June 2017

 1. Hartelijk dank voor een van onze teksten in je website vertaald op te nemen en een samenvatting in het Nederlands te plaatsen. Het innerlijk en uiterlijk die steeds onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar zijn de draagkracht van ons leven die wij in evenwicht moeten brengen of houden.
  De stroom van gedachten die steeds in ons blijft ronddwalen is zoals de stroom of gedachtegang bij de mannin Eva die zich hierdoor liet meeslepen en zo zich in een ongekend gevaarlijk avontuur waagde waar wij nu als mensdom nog steeds mee zitten opgescheept.

  In plaats van volledig te vertrouwen op onze Schepper die ons de levensadem geeft laten wij ons meeslepen door onze gedachten, die twijfels en vragen blijven aanleveren en zo ons ook verder van God brengen als wij ons laten mee slepen.

  Like

  • Thank you for translating one of our texts into your website and inserting a summary in Dutch. The inner and outwardness that are always inextricably linked to each other are the bearer of our lives that we need to balance or maintain.
   The flow of thoughts still wandering in us is like the flow or thought of the mannin Eve, which led to this, thus staggering into an unprecedentedly dangerous adventure, which we still live as humanity.
   Instead of fully relying on our Creator who gives us the breath of life let us take us through our thoughts, which continue to deliver doubts and questions, and so bring us further from God as we let us go.

   Such an interesting article.

   Like

 2. Thank you very much for placing a translation and parts of the article looking at the One Who causes everything to be.

  Too often man forgets how he came her and what his purpose is over here, as well Who gives all that what is around him.

  In case man would open their mind and heart more for all that is around us and would try to get more knowledge and study more the Scriptures they call sacred, than there would be not so much triviality and war in this world.

  God bless.

  Like

Comments are closed.